MOVIE WW share Rights VERDICT
Aravainda sametha 92cr 92cr
Jai lava kusa 78cr 80cr Hit
Janata garage 80 65cr Hit
Nanankuprematho 54 52 Hit
Temper 43 43 Hit
Rabhasa 27 40 Flop
Ramayya vastavayya 30 40 Flop
Baadshah 48 48 Flop
Dhammu 31 40 Flop
Oosaravalli 30 35 Flop
Brandavanam 30 25 Hit
Adhurs 27 25 Super hit
Kantri 21 25 Flop
Yamadonga 21 20 Hit