MOVIE Ww share Rights VERDICT
Sye ra
Khaidi no150 107cr 87 Super hit
Shankar dada zindabad 28 30 Hit
Jai chiranjeeva 18 30 Flop
Andarivadu 21 27 Flop
Stalin 26 25 Hit
Shankar dada mbbs 30 20 Super hit
Indra 31 15 Super hit